Strandpaviljoen De Schaar

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Strandpaviljoen De Schaar, gevestigd aan Strand Westenschouwen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.strandpaviljoendeschaar.nlStrand

Westenschouwen

Tel. 0111-652212

E-mail: pwekken@zeelandnet.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Strandpaviljoen De Schaar verwerkt via deze website geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Wanneer u ons belt of e-mailt verwerken wij uw naam en telefoonnummer en/of e-mail adres.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Strandpaviljoen De Schaar verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Strandpaviljoen De Schaar verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Strandpaviljoen De Schaar bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Strandpaviljoen De Schaar verstrekt geen gevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Strandpaviljoen De Schaar gebruikt functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen

optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het

plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele

toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door

Strandpaviljoen De Schaar en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar pwekken@zeelandnet.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Strandpaviljoen De Schaar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via pwekken@zeelandnet.nl.